گروه تکنولوژی صنعت چاپ با اتکا به تجربه بیش از یک دهه در صنعت چاپ لارج فرمت که شامل بیش از هفت سال اپراتوری و بیش از پنج سال تجربه تخصصی در امر آموزش، نصب، تعمیرات و بازسازی دستگاههاي چاپ بنر مشغول بوده و همچنین با اتکا به دانش و تجربه تخصصی نیروهای بومی که همگی از تجربه کافی و وافی در امر چاپ لارج فرمت هستند، گروهی تشکیل داده که استان خراسان بزرگ را که با تعداد بسیار زیادی از دستگاه‌های چاپ، نیاز مبرمی به نیروهای فنی دارند را از پایتخت بی نیاز کرده است.

گروه تکنولوژی صنعت چاپ اولین شرکت تخصصی در امر دستگاه های چاپ لارج فرمت در شرق کشور میباشد که نیروهای فنی بومی داشته و مستقل از هر شرکت و گروهی فعالیت داشته و در عین حال نیز با توجه به سابقه خود در بازار دستگاههاي چاپ بنر با اکثریت شرکت‌ها در اقصا نقاط کشور ارتباطی بسیار نزدیک و دوستانه دارد.

امید است بتوانیم اکثریت دوستان عزیزمان که دستگاه‌ چاپ لارج فرمت دارند را در این امر یاری داده و آنها را از مسافت راه و مخارج سنگین خدمات از شهرهای دیگر کشور برهانیم.

رضایت مشتری اولویت اول ماست.

با تشکر علی حسن پور

فروردین 1398